propozicie-triatlon-2019.pdf

Usporiadateľ: ŠK Delfín Nitra
Štatút pretekov: Z poverenia STÚ, M-SR v strednom triatlone
Partneri preteku: Vialle
Dátum: 5. júla 2019
Miesto: Bátovská priehrada
Prezentácia: od 8:00 hod.
Štart: 11:30 hod. /limit 7,5 hodín od štartu plávania/
Kategórie pre M-SR: Muži 1999 a starší
  Ženy 1999 a staršie
  Veteráni V1 1979 - 1970
  Veteráni V2 1969 - 1960
  Veteráni V3 1959 a starší
  Veteránky V1 1979 - 1970
  Veteránky V2 1969 a staršie
Ostatné kategórie: štafety Ja - ty - on
Dĺžka trate: 1,9 km plávanie - v jazere 2 okruhy
  90 km cyklistika - Bátovce, Bohunice, Uhliská, Pukanec, Devičany, Bátovce - 3 okruhy
  21 km beh - 4 okruhy
Štartovné: 60,- EUR - do 15.6.2019 - pre jednotlivcov
  70,- EUR - po 15.6.2019 a na mieste - pre jednotlivcov
  80,- EUR - do 15.6.2019 - pre štafety
  90,- EUR - po 15.6.2019 a na mieste - pre štafety
  Štartovné uhradiť na účet na účet IBAN: SK38 0900 0000 0050 7848 0879.
Prihlášky na: www.triathlon.sk
Ceny:  
Absolútne poradie jednotlivcov MUŽI ŽENY
  1. 500,- EUR 1. 200,- EUR
  2. 300,- EUR 2. 100,- EUR
  3. 200,- EUR 3. 70,- EUR
  4. 100,- EUR  
  5. 50,- EUR  
Štafety - vecné ceny  
Súťažný výbor: Pavol Peciar - riaditeľ pretekov
  Pavol Macho - technický delegát
  Anikó Ozoráková - hlavný rozhodca
Delegovaní rozhodcovia: Denis Barna a Miroslava Ozoráková
Kontakt: Pavol Peciar - 0905 527 445
  email: ppeciar@yahoo.com

Účastníci súťaže a organizátori sa súťaže zúčastňujú na vlastné nebezpečie.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií.