propozicie-hobby-2019.pdf

Usporiadateľ: ŠK Delfín Nitra
Dátum: 5. júla 2019
Miesto: Bátovská priehrada
Prezentácia: od 8:00 hod. Bátovská priehrada
Štart: 9:30 hod. štart HOBBY
Kategórie: hobby - muži
  hobby - ženy
Dĺžka trate: 0,4 km - 10 km - 2 km
Prihlášky na: www.triathlon.sk
Štartovné: 10,- EUR - do 30.6.2019
  15,- EUR - po 30.6.2019 a na mieste
  Štartovné uhradiť na účet na účet IBAN: SK38 0900 0000 0050 7848 0879
Vecné ceny: prví traja v jednotlivých kategóriách
Občerstvenie: zabezpečí usporiadateľ
Kontakt: Pavol Peciar - 0905 527 445
  email: ppeciar@yahoo.com

Účastníci súťaže a organizátori sa súťaže zúčastňujú na vlastné nebezpečie.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií.